Gwerthusiad peilot incwm sylfaenol i pobl ifanc sy’n gadael gofal yng Nghymru: adroddiad blynyddol, 2023 i 2024

Please note: This resource is being hosted externally and not through ExChange Wales. Family and Community external events listings are posted to inform the wider community about external events including workshops, opportunities for families, children and young people, and helpful resources. Cyfnod dan sylw: adroddiad blynyddol, 2023 i 2024 Cyhoeddwyd: 22 Chwefror 2024 Diweddarwyd ddiwethaf:… Read More

Adroddiad cenedlaethol PISA (y Rhaglen Asesu Myfyrwyr Rhyngwladol) ar gyflawniad dysgwyr 15 oed: 2022

Sylwer: Mae’r adnodd hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid drwy ExChange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol. Cyfnod dan sylw: 2022 Dyddiad rhyddhau: 5 Rhagfyr 2023… Read More

Patrymau cyrhaeddiad darllen a rhifedd: rhwng 2018/19 a 2022/23

Sylwer: Mae’r adnodd hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid drwy ExChange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol. Cyflwyniad Mae asesiadau personol mewn Darllen a Rhifedd yn… Read More

A Ddylai Profiad Gofal Fod yn Nodwedd Warchodedig?

Cyflwyniad Fel rhan o’r prosiect Joining Up Joining In a ariannwyd gan Ymddiriedolaeth Blagrave fe wnaethom gynnal arolwg mewn partneriaeth â’n hymchwilwyr cymheiriaid sydd â phrofiad o ofal. Hyd yn hyn ar y prosiect, mae pedwar o bobl ifanc wedi cael hyfforddiant gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith i ddod yn ymchwilwyr cymheiriaid ac archwilio’r… Read More

Harriet Ward Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus

Mae Harriet Ward yn Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus yng Nghanolfan Rees, Prifysgol Rhydychen ac yn Athro Emeritws ym maes Ymchwil Plant a Theuluoedd ym Mhrifysgol Loughborough, y DU. Mae ganddi dros 30 mlynedd o brofiad o fod yn gyfarwyddwr ymchwil ac ymchwilydd maes, yn gynghorydd i lunwyr polisïau a darparwyr gwasanaethau, ac yn ymarferydd gwaith cymdeithasol.… Read More