Poeni ac aros: Adolygiad o amseroedd aros pediatrig yng Nghymru 2024

Sylwer: Mae’r adnodd hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid drwy ExChange Wales. Mae Teulu a Chymuned yn rhestru digwyddiadau allanol er mwyn hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol, gan gynnwys gweithdai a chyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc. Mae hefyd yn rhannu gwybodaeth am adnoddau defnyddiol. Mae’r adroddiad dwyieithog hwn, a… Read More

Prosiect Ymchwil ar Raddedigion sydd â Phrofiad o Ofal: Eu Penderfyniadau, Dewisiadau a’u Cyrchfannau Gyrfaol Adroddiad Cam Dau

Sylwer: Mae’r adnodd hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid drwy ExChange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol. Dyddiad rhyddhau: 21 Chwefror 2024 Diweddarwyd ddiwethaf: 27 Chwefror… Read More

Gwerthusiad peilot incwm sylfaenol i pobl ifanc sy’n gadael gofal yng Nghymru: adroddiad blynyddol, 2023 i 2024

Please note: This resource is being hosted externally and not through ExChange Wales. Family and Community external events listings are posted to inform the wider community about external events including workshops, opportunities for families, children and young people, and helpful resources. Cyfnod dan sylw: adroddiad blynyddol, 2023 i 2024 Cyhoeddwyd: 22 Chwefror 2024 Diweddarwyd ddiwethaf:… Read More

Adroddiad cenedlaethol PISA (y Rhaglen Asesu Myfyrwyr Rhyngwladol) ar gyflawniad dysgwyr 15 oed: 2022

Sylwer: Mae’r adnodd hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid drwy ExChange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol. Cyfnod dan sylw: 2022 Dyddiad rhyddhau: 5 Rhagfyr 2023… Read More

Patrymau cyrhaeddiad darllen a rhifedd: rhwng 2018/19 a 2022/23

Sylwer: Mae’r adnodd hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid drwy ExChange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol. Cyflwyniad Mae asesiadau personol mewn Darllen a Rhifedd yn… Read More