Blog Celia

Mewn asesiad Gofal Cymdeithasol, os oes gan berson anghenion cymwys, bydd y gweithiwr yn ystyried beth y gellir ei ddefnyddio o asedau a chryfderau’r person er mwyn diwallu’r anghenion hynny. Anogir y Gweithiwr i ystyried asedau yn gyntaf, ac mae gwasanaethau’n para gan atal, lleihau neu ohirio’r angen am fewnbwn mwy ffurfiol efallai fel gwasanaeth… Read More

Arolwg o wasanaethau cymdeithasol a chyfraddau gofal plant yng Nghymru

Rydym wir yn gwerthfawrogi eich ymrwymiad i’n helpu i bontio’r bwlch rhwng ymchwil, ymarfer a pholisi. Dyma pam rydyn ni’n galw arnoch chi. Os ydych chi’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol plant, mae arnom angen eich barn ar ymarfer gofal cymdeithasol yng Nghymru. Bydd yr arolwg yn cymryd 15 munud o’ch amser, ond bydd eich… Read More