Be-Longing: Digwyddiad i asiantaethau maeth a’r rhai sy’n gweithio ym maes gofal maeth

Dyma ddigwyddiad gofal maeth ar-lein lle bydd cyfle i wylio ffilm a rhannu arfer gorau gyda’r rhai sydd â phrofiad o fod mewn gofal a gweithwyr proffesiynol eraill yn y sector gofal. Felly, os ydych yn gweithio gyda phobl ifanc mewn gofal, neu’n rhywun sydd â phrofiad o fod mewn gofal, mae’r digwyddiad hwn i chi… Read More

Haf o Hwyl: Gweithgareddau Ledled y Ddinas

Mae Caerdydd sy’n Dda i Blant eisiau cyrraedd cymaint o blant a phobl ifanc â phosibl a chefnogaeth i gael hwyl a meithrin eu lles cymdeithasol, emosiynol, meddyliol a chorfforol dros Wyliau’r Haf. Er mwyn cysylltu â chymaint o bobl â phosibl, rydym yn cefnogi nifer fawr o sefydliadau i ddarparu ystod eang o weithgareddau ym mhob rhan o’r ddinas… Read More

Blog Celia

Mewn asesiad Gofal Cymdeithasol, os oes gan berson anghenion cymwys, bydd y gweithiwr yn ystyried beth y gellir ei ddefnyddio o asedau a chryfderau’r person er mwyn diwallu’r anghenion hynny. Anogir y Gweithiwr i ystyried asedau yn gyntaf, ac mae gwasanaethau’n para gan atal, lleihau neu ohirio’r angen am fewnbwn mwy ffurfiol efallai fel gwasanaeth… Read More

Arolwg o wasanaethau cymdeithasol a chyfraddau gofal plant yng Nghymru

Rydym wir yn gwerthfawrogi eich ymrwymiad i’n helpu i bontio’r bwlch rhwng ymchwil, ymarfer a pholisi. Dyma pam rydyn ni’n galw arnoch chi. Os ydych chi’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol plant, mae arnom angen eich barn ar ymarfer gofal cymdeithasol yng Nghymru. Bydd yr arolwg yn cymryd 15 munud o’ch amser, ond bydd eich… Read More