Cwrdd â Bwrdd Prosiect Cymru Ifanc ac ymuno ar ein trafodaeth

6pm i 8pm Dydd Mercher, 31 MawrthYmunwch â Bwrdd Prosiect Cymru Ifanc i archwilio a thrafod materion cyfredol sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae hwn yn gyfle i blant a phobl ifanc gysylltu a sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed ar lefel genedlaethol (Erthygl 12).Canlyniad: Mae Cymru Ifanc yn cyflwyno… Read More

Ymateb Cymru Ifanc i’r Cynllun Hawliau Plant

5pm i 7pm Dydd Llun, 29 MawrthMae’r Cynllun Hawliau Plant yn amlinellu cynlluniau gweinidogion i gefnogi hawliau plant ac rydym am glywed eich barn ar y cynllun i greu ymateb Cymru Ifanc.Ymunwch â Cymru Ifanc ar gyfer y gweithdy hwn i gefnogi a llywio ymateb Cymru Ifanc i’r Cynllun Hawliau Plant.Canlyniad: Ymateb Cymru Ifanc i’r… Read More

Arolwg o wasanaethau cymdeithasol a chyfraddau gofal plant yng Nghymru

Rydym wir yn gwerthfawrogi eich ymrwymiad i’n helpu i bontio’r bwlch rhwng ymchwil, ymarfer a pholisi. Dyma pam rydyn ni’n galw arnoch chi. Os ydych chi’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol plant, mae arnom angen eich barn ar ymarfer gofal cymdeithasol yng Nghymru. Bydd yr arolwg yn cymryd 15 munud o’ch amser, ond bydd eich… Read More