Mae’r papur trafod hwn yn adrodd ar ganfyddiadau adolygiad o lenyddiaeth ar addysg hawliau’r plentyn gyda phlant ifanc.