Cynhadledd gofal gan berthnasau – Dysgu o bolisi ac arfer

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Gyfnewidfa Cymru. Mae rhestrau o ddigwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol. 14 Hydref 20249.30am – 4.30pmLlundain Mae CoramBAAF yn… Read More

Pecynnau cymorth Blynyddoedd Cynnar ac Addysgu a Dysgu: adnodd newydd sy’n seiliedig ar dystiolaeth

Mehefin 10, 2024 Mae’r Sefydliad Gwaddol Addysgol (EEF) wedi lansio partneriaeth newydd gyda Llywodraeth Cymru i gefnogi ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth yng Nghymru. Mae fersiynau Cymraeg newydd o’r pecynnau cymorth Blynyddoedd Cynnar ac Addysgu a Dysgu bellach ar gael drwy Hwb, gan roi cyfle i ysgolion a lleoliadau blynyddoedd cynnar gael mynediad at dystiolaeth sy’n deillio o dros 2,500 o… Read More