Podlediad iaith casineb a hawliau plant

Mae siaradwyr o bob rhan o’r Cenhedloedd Unedig, y byd academaidd a’r gymdeithas sifil yn mynd i’r afael â’r mater hawliau plant hanfodol hwn. Mae iaith casineb yn fater hawliau plant hanfodol. Mae gwahaniaethu ac eithrio sy’n amlygu eu hunain mewn iaith casineb yn faterion sy’n berthnasol iawn i hawliau plant ar draws cyd-destunau dyngarol,… Read More

DEEP – Datblygu Ymarfer a Gyfoethogir gan Dystiolaeth 

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Gyfnewidfa Cymru. Mae rhestrau o ddigwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol. Beth yw DEEP? Mae DEEP yn ddull cyd-gynhyrchu… Read More

ADHD: Dealltwriaeth i ymarferwyr

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Gyfnewidfa Cymru. Mae rhestrau o ddigwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol. 11 Mehefin 202409:30 – 16:00Ar-lein Dysgwch sut i… Read More

Gwerthusiad peilot incwm sylfaenol i pobl ifanc sy’n gadael gofal yng Nghymru: adroddiad blynyddol, 2023 i 2024

Please note: This resource is being hosted externally and not through ExChange Wales. Family and Community external events listings are posted to inform the wider community about external events including workshops, opportunities for families, children and young people, and helpful resources. Cyfnod dan sylw: adroddiad blynyddol, 2023 i 2024 Cyhoeddwyd: 22 Chwefror 2024 Diweddarwyd ddiwethaf:… Read More