Mae deunyddiau ymarfer Teulu a Chymuned yn cynnwys adnoddau a ddefnyddir gan ymarferwyr i gefnogi teuluoedd a chymunedau. Ar hyn o bryd mae’n canolbwyntio ar gyngor a gyfrannwyd gan sefydliadau i gynorthwyo pobl yn eu hymarfer, ond rydym wrthi’n chwilio am enghreifftiau o adnoddau a ddefnyddir yn uniongyrchol gyda theuluoedd a chymunedau. Os oes gennych chi ddeunyddiau y gallwch chi eu rhannu, rhowch wybod i ni trwy gysylltu â ni ar contact@exchangewales.org

  • Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu (SLC) yn y blynyddoedd cynnar

    Mae’r cyflwyniad hwn yn rhoi trosolwg o’r gwaith sy’n cael ei gynnal ledled Cymru, o fewn Dechrau’n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf, yn ogystal ag yn ehangach…

  • Pecyn cymorth iechyd meddwl pobl ifanc

    Croeso i’r pecyn cymorth iechyd meddwl i bobl ifanc rhwng 11 a 25 mlwydd oed. Yma fe welwch chwe rhestr chwarae i’ch cyfeirio at…

  • Deunyddiau Ymarfer

    Mae deunyddiau ymarfer Teulu a Chymuned yn cynnwys adnoddau a ddefnyddir gan ymarferwyr i gefnogi teuluoedd a chymunedau. Ar hyn o bryd mae’n canolbwyntio ar gyngor a gyfrannwyd gan sefydliadau i gynorthwyo pobl yn eu hymarfer, ond rydym wrthi’n chwilio am enghreifftiau o adnoddau a ddefnyddir yn uniongyrchol gyda theuluoedd a chymunedau. Os oes gennych… Read More