Mae deunyddiau ymarfer Teulu a Chymuned yn cynnwys adnoddau a ddefnyddir gan ymarferwyr i gefnogi teuluoedd a chymunedau. Ar hyn o bryd mae'n canolbwyntio ar gyngor a gyfrannwyd gan sefydliadau i gynorthwyo pobl yn eu hymarfer, ond rydym wrthi'n chwilio am enghreifftiau o adnoddau a ddefnyddir yn uniongyrchol gyda theuluoedd a chymunedau. Os oes gennych chi ddeunyddiau y gallwch chi eu rhannu, rhowch wybod i ni trwy gysylltu â ni ar contact@exchangewales.org

 • Adnoddau barddoniaeth i hwyluso trafodaeth ar iechyd meddwl 

  Mae’r pedair cerdd hyn yn archwilio realiti dyddiol a strategaethau sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl. Mae pob cerdd wedi’i hysgrifennu gan ddefnyddio’r dyfyniadau uniongyrchol gan y cyfranogwyr ymchwil a fu’n ymwneud â PhD Bridget Handley sy’n ymchwilio i deithiau iechyd meddwl pobl ifanc â phrofiad o ofal sy’n byw yng Nghymru…

 • Gweithio gyda thosturi

  Mae pecyn cymorth Gweithio gyda Thosturi wedi cael ei lunio i helpu pobl yng Nghymru i ddatblygu ymagweddau tosturiol yn y gwaith…

 • Gwreiddio hawliau plant mewn ymarfer bob dydd

  Yn yr astudiaeth achos yma mae Cwtch Pentrebaen yn rhannu eu profiadau wrth archwilio hawliau plant gyda’r plant yn y Cylch Meithrin…

 • Magu Plant. Rhowch amser iddo.

  Magu Plant. Rhowch amser iddo. Ewch I wefan Magu plant. Rhowch amser iddo am tips ymarferol a chyngor arbenigol, am ddim, ar gyfer eich holl heriau magu plant…

 • Ffynnu: Eich cynllun, eich llais

  Cafodd y rhifyn hwn o Thrive Magazine: Your plan, your voice ei lywio gan Fforwm Gofal Cymru i Bobl Ifanc…

 • Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu (SLC) yn y blynyddoedd cynnar

  Mae’r cyflwyniad hwn yn rhoi trosolwg o’r gwaith sy’n cael ei gynnal ledled Cymru, o fewn Dechrau’n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf, yn ogystal ag yn ehangach…

 • Pecyn cymorth iechyd meddwl pobl ifanc

  Croeso i’r pecyn cymorth iechyd meddwl i bobl ifanc rhwng 11 a 25 mlwydd oed. Yma fe welwch chwe rhestr chwarae i’ch cyfeirio at…