Mae Aros, Chwarae, Ymlaen yn Gyflym: Taith Plant yng Nghymru yn ffordd unigryw o gyrraedd plant a phobl ifanc yn uniongyrchol, gan siarad yn eu hiaith er mwyn helpu i gynyddu ymwybyddiaeth o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP). Gan fod y llyfr wedi’i ysgrifennu gan ein gwirfoddolwyr ifanc, mae’n cyflwyno hawliau plant yn eu geiriau eu hunain, ac yn dod â nhw’n fyw i sicrhau eu bod yn ennyn diddordeb ac yn hawdd eu deall.