Cynlluniwyd yr adnoddau hyn gan blant (ar y cyd â’r Ganolfan ar gyfer Hawliau Plant) i blant eraill er mwyn helpu i esbonio beth yw trais a sut i geisio cymorth os bydd hyn yn effeithio arnyn nhw.