Darllenwch yr adroddiad hwn ar yr Arolwg Trawsnewid Addysg – arolwg sy’n galluogi myfyrwyr rhwng 7 a 18 oed i rannu eu barn ar addysg a sut y gellir ei thrawsnewid.