Wedi’i gydgynhyrchu gan weithgor bywyd byr, ar ran Grŵp Gweithredu a Chynghori Iechyd Meddwl Babanod, sy’n rhan o Fwrdd Rhaglen Iechyd Meddwl Amenedigol a Babanod Llywodraeth yr Alban.

Mae’n rhoi arweiniad ar sut i ystyried barn a hawliau babanod ym mhob cyfarfyddiad y gallent ei gael â gweithwyr proffesiynol mewn gwasanaethau statudol neu drydydd sector, neu mewn mannau cyhoeddus fel siopau, llyfrgelloedd neu orielau.

voice-infant-best-practice-guidelines-infant-pledgeLawrlwytho

Canllaw ymarfer