Mae’r pecyn cymorth hwn sydd ar gyfer llywodraethau, cyrff anllywodraethol ac ymarferwyr hawliau dynol yn diffinio addysg hawliau’r plentyn a dull hawliau’r plentyn. Mae hefyd yn esbonio ym mha gyd-destunau y gellir rhoi addysg hawliau’r plentyn.