Mae Aros, Chwarae, Ymlaen yn Gyflym

Mae Aros, Chwarae, Ymlaen yn Gyflym: Taith Plant yng Nghymru yn ffordd unigryw o gyrraedd plant a phobl ifanc yn uniongyrchol, gan siarad yn eu hiaith er mwyn helpu i gynyddu ymwybyddiaeth o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP). Gan fod y llyfr wedi’i ysgrifennu gan ein gwirfoddolwyr ifanc, mae’n cyflwyno hawliau plant… Read More

Pecyn ‘Ffocws ar y Dyfodol’ i Fusnesau

Pecyn Leicestershire Cares ar gyfer codi ymwybyddiaeth o nam ar y golwg yn y gweithle. Mae’r pecyn yn rhoi manylion am y prosiect cyflogadwyedd, y cyd-destun a’r llwyddiannau. Mae’n cynnig gwybodaeth fanwl am Arferion Iechyd a Diogelwch, ystyriaethau allweddol i gydweithwyr a rheolwyr, a chyfeirio at ffynonellau cymorth a gwybodaeth… Read More

Rhifyn arbennig newydd o gylchgrawn Ffynnu – Arian, arian, arian! 

Mae’r rhifyn yn ceisio rhoi sylw i rai o’r pryderon a’r ofnau y dywedodd pobl ifanc wrthym sydd ganddynt am arian; ac mae’n edrych ar ba gymorth sydd ar gael i’w helpu – ynghyd â’n holl erthyglau nodwedd, fel ‘Gofynnwch i Matt’ a ‘Bywyd Go Iawn’.  Edrychwn hefyd ar y cynllun peilot incwm sylfaenol i bobl sy’n ymadael â gofal yng Nghymru… Read More