Profiadau Pobl Ifanc sy’n ran o gymuned Ethnig Leiafrifol o Lywio Heriau COVID-19: Persbectif Cyfoeth Diwylliannol Cymunedol 

Roedd tystiolaeth sylweddol yn gynnar yn y pandemig COVID-19 bod rhagfarn hiliol, anghydraddoldebau a gwahaniaethau wedi arwain at effeithio’n anghymesur ar gymunedau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.  Gan ddefnyddio dull ansoddol, archwiliodd yr astudiaeth Children, Young People and Families y ffactorau dylanwadol a effeithiodd ar les a gwytnwch ieuenctid Du ac Asiaidd 12-19 oed. Mae’r… Read More

Pan fydd popeth yn cael ei droi ar ei ben gartref: Plant a gollodd riant oherwydd dynladdiad domestig 

Pan fydd popeth yn cael ei droi ar ei ben gartref: Plant a gollodd riant oherwydd dynladdiad domestig  Eva Alisic, Prifysgol Melbourne. Mae’r sesiwn hon yn rhoi mewnwelediadau ymchwil ynghylch plant sydd wedi cael profedigaeth oherwydd trais domestig angheuol. Mae hefyd yn cynnig gofod myfyrio i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda thrawma a galar ymhlith… Read More