Ymarfer Amddiffyn Plant yn Lloegr: Gweithio gyda thadau dibreswyl

Mae astudiaethau ymchwil wedi canfod yn gyson ddiffyg ymgysylltiad rhwng gweithwyr cymdeithasol a thadau mewn ymarfer amddiffyn plant, sydd yn aml wedi arwain at golli cyfleoedd i dadau gael eu hasesu naill ai fel risg neu adnodd ar gyfer eu plant. Un rheswm pam nad yw tadau’n cael eu hystyried yw oherwydd bod mamau’n aml… Read More

Mae Aros, Chwarae, Ymlaen yn Gyflym

Mae Aros, Chwarae, Ymlaen yn Gyflym: Taith Plant yng Nghymru yn ffordd unigryw o gyrraedd plant a phobl ifanc yn uniongyrchol, gan siarad yn eu hiaith er mwyn helpu i gynyddu ymwybyddiaeth o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP). Gan fod y llyfr wedi’i ysgrifennu gan ein gwirfoddolwyr ifanc, mae’n cyflwyno hawliau plant… Read More

‘Joining Up Joining In’ – Cyngor Swydd Gaerlŷr yn cytuno i wneud profiad o’r system ofal yn nodwedd warchodedig!

Mae prosiect Clwb Gofal Swydd Gaerlŷr (Leicestershire Cares) ‘Joining Up Joining In’ (JUJI), a ariennir gan Ymddiriedolaeth Blagrave, yn dathlu penderfyniad y Cyngor i drin “Profiad o’r system ofal” fel nodwedd warchodedig, ar ôl i’w prif haelod dros blant a phobl ifanc gwrdd â’n hymchwilwyr cymheiriaid am y mater hwn. Daeth y Cynghorydd Taylor â… Read More

Poeni ac aros: Adolygiad o amseroedd aros pediatrig yng Nghymru 2024

Sylwer: Mae’r adnodd hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid drwy ExChange Wales. Mae Teulu a Chymuned yn rhestru digwyddiadau allanol er mwyn hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol, gan gynnwys gweithdai a chyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc. Mae hefyd yn rhannu gwybodaeth am adnoddau defnyddiol. Mae’r adroddiad dwyieithog hwn, a… Read More

Prosiect Ymchwil ar Raddedigion sydd â Phrofiad o Ofal: Eu Penderfyniadau, Dewisiadau a’u Cyrchfannau Gyrfaol Adroddiad Cam Dau

Sylwer: Mae’r adnodd hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid drwy ExChange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol. Dyddiad rhyddhau: 21 Chwefror 2024 Diweddarwyd ddiwethaf: 27 Chwefror… Read More