Yr argyfwng costau byw a’i effaith ar addysg

Mae’r argyfwng costau byw wedi bod yn bwnc llosg ers misoedd, wrth i brisiau godi a llawer o deuluoedd yn ei chael hi’n anodd gwneud i’w hincwm ymestyn. Ond gwyddom lawer llai hyd yn hyn am sut mae’r pwysau ariannol ehangach hynny yn effeithio ar blant yn yr ystafell ddosbarth. Mae gwaith ymchwil diweddaraf Ymddiriedolaeth Sutton yn edrych ar y cwestiwn hollbwysig hwnnw… Read More

Adnoddau ysgol i hyrwyddo defnydd effeithlon o ynni yn y cartref

MaeNational Energy Action(NEA) wedi creu adnoddau addysg ar-lein newydd i helpu plant ysgolion cynradd i ddod yn arbenigwyr ynni cartref. Mae’r heriau’n cael eu haddasu o rai o’u deunyddiau addysg mwyaf poblogaidd ac yn cyflwyno plant i gysyniadau fel o ble mae ynni’n dod, beth rydyn ni’n ei ddefnyddio ar ei gyfer, a sut i’w ddefnyddio’n ddiogel ac yn effeithlon gartref… Read More