“Maen nhw’n fy ngweld o’r diwedd, maen nhw’n ymddiried ynof i, mae fy mrawd yn dod adref”

Mae dealltwriaeth gynyddol o rôl gofal gan berthnasau wrth fagu plant lle na all eu rhieni wneud hynny. Mae llawer o’r straeon yn y cyfryngau a’r ymchwil gyfredol yn sôn am neiniau a theidiau sy’n camu i’r adwy ac yn dod yn ofalwr llawn amser i’w hwyrion. Fodd bynnag, gall gofalwyr sy’n berthnasau fod yn… Read More

‘Joining Up Joining In’ – Cyngor Swydd Gaerlŷr yn cytuno i wneud profiad o’r system ofal yn nodwedd warchodedig!

Mae prosiect Clwb Gofal Swydd Gaerlŷr (Leicestershire Cares) ‘Joining Up Joining In’ (JUJI), a ariennir gan Ymddiriedolaeth Blagrave, yn dathlu penderfyniad y Cyngor i drin “Profiad o’r system ofal” fel nodwedd warchodedig, ar ôl i’w prif haelod dros blant a phobl ifanc gwrdd â’n hymchwilwyr cymheiriaid am y mater hwn. Daeth y Cynghorydd Taylor â… Read More

Podlediad iaith casineb a hawliau plant

Mae siaradwyr o bob rhan o’r Cenhedloedd Unedig, y byd academaidd a’r gymdeithas sifil yn mynd i’r afael â’r mater hawliau plant hanfodol hwn. Mae iaith casineb yn fater hawliau plant hanfodol. Mae gwahaniaethu ac eithrio sy’n amlygu eu hunain mewn iaith casineb yn faterion sy’n berthnasol iawn i hawliau plant ar draws cyd-destunau dyngarol,… Read More

Llwyddiant Myfyrwyr â Phrofiad Gofal yn y Brifysgol: Mae Cefnogaeth ac Anogaeth yn Hanfodol.

Mae’n debyg bod gan bobl ifanc sydd wedi’u rhoi mewn gofal ganlyniadau addysg gwaeth na phobl ifanc eraill ac maent yn llai tebygol o fynd i’r brifysgol. Er gwaethaf yr heriau sy’n wynebu pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal wrth gyrraedd y brifysgol, mae ymchwil yn awgrymu, pan fyddant yn cyrraedd y brifysgol, bod… Read More

A Ddylai Profiad Gofal Fod yn Nodwedd Warchodedig?

Cyflwyniad Fel rhan o’r prosiect Joining Up Joining In a ariannwyd gan Ymddiriedolaeth Blagrave fe wnaethom gynnal arolwg mewn partneriaeth â’n hymchwilwyr cymheiriaid sydd â phrofiad o ofal. Hyd yn hyn ar y prosiect, mae pedwar o bobl ifanc wedi cael hyfforddiant gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith i ddod yn ymchwilwyr cymheiriaid ac archwilio’r… Read More