Prosiect newydd ar brofiadau bwydo mamau: Cwilt ac Euogrwydd Mamolaeth

Bydd y prosiect hwn yn archwilio profiadau cymhleth mamau o arferion bwydo drwy brosiect cwiltio cymunedol. Y nod yw creu trafodaeth am brofiadau emosiynol negyddol, fel cywilydd ac euogrwydd, sy’n deillio o gyflwyno fformiwla a bwydo ar y cyd sy’n debygol o atseinio gyda’r mwyafrif o fenywod yng Nghymru… Read More

Cefnogi brodyr a chwiorydd o fewn eu teulu pan fônt yn byw gyda phlentyn â ffeibrosis systig 

Archwiliodd yr astudiaeth ‘gwrando a chlywed’ brofiadau brodyr a chwiorydd sy’n byw gyda phlentyn â ffeibrosis systig. Mae brodyr a chwiorydd yn profi eu taith eu hunain ochr yn ochr â’u brawd neu chwaer pan fônt yn byw yng nghyd-destun cyflwr tymor hir fel ffeibrosis systig… Read More