Diogelu digidol: rheolaethau rhieni a chyfryngau cymdeithasol

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer staff sy’n cefnogi teuluoedd lle mae plant yn defnyddio rhwydweithio cymdeithasol ar-lein. Ei nod yw rhoi dealltwriaeth iddynt o’r risgiau dan sylw a nodi’r ffynonellau cymorth a gwybodaeth, a allai eu galluogi i ddiogelu dyfeisiau a rheoli mynediad plant at ddeunyddiau amhriodol… Read More