Dyddiad rhyddhau:

21 Chwefror 2024

Diweddarwyd ddiwethaf:

27 Chwefror 2024


Mae’r ‘Prosiect Ymchwil ar Raddedigion sydd â Phrofiad o Ofal: Eu Penderfyniadau, Dewisiadau a’u Cyrchfannau Gyrfaol’ yw’r astudiaeth ansoddol gyntaf sy’n ffocysu ar y cyfnod pontio o addysg uwch i fod yn raddedigion ymysg y rheiny sydd â phrofiad o ofal. Ac yntau wedi’i ariannu gan yr Academi Brydeinig, cychwynnwyd y prosiect hydredol dair blynedd hwn yn ôl yn 2021, â’i nod oedd adnabod a deall y profiadau o ymadael addysg uwch ymhlith unigolion sydd â phrofiad o ofal yn Lloegr a’r Alban.