Rhoi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ar Waith

Digwyddiad a gynhelir gan: Coram BAAFYmunwch â ni am gwrs agored newydd sy’n ceisio herio eich dealltwriaeth o ystyr amrywiaeth a chroestoriadedd. Bydd yr hyfforddiant hwn yn archwiliad rhyngweithiol iawn o gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Bydd Ashley yn eich annog i ymchwilio i wahanol amlygiadau o ragfarn ddiarwybod mewn fformat diogel a chefnogol. Mae hwn… Read More