Gweminar: Edrych ar anghenion rhamantus fel rhan o ymarfer gofal cymdeithasol iechyd meddwl

Dyma’r bedwaredd weminar yn ein cyfres o gynadleddau – Ar y Daith: Ymdrin ag Iechyd Meddwldfd Crynodeb Ystyrir y gallu i greu perthnasau cryf yn hollbwysig i adfer iechyd meddwl. Prin iawn yw’r astudiaethau sydd wedi ymchwilio i brofiadau pobl â phroblemau iechyd meddwl wrth greu neu gynnal perthynas rhamantus. Aeth yr astudiaeth hon i’r… Read More

Beth sy’n gweithio i wella iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal: Tystiolaeth adolygu systematig

Dyma’r ail weminar yn ein cyfres o gynadleddau – Ar y Daith: Ymdrin ag Iechyd Meddwldfd Crynodeb Mae lles ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal yn bryder mawr o hyd. Hyd yma, nid yw wedi bod yn glir pa raglenni a allai fynd i’r afael â’r deilliannau hyn yn… Read More

Gweminar: Gwneud Gwaith Diogelu Oedolion gyda Defnyddwyr Gwasanaethau a Gofalwyr

Gwneud Gwaith Diogelu Oedolion gyda Defnyddwyr Gwasanaethau a Gofalwyr Cyflwynydd: Dr Jeremy Dixon, Prifysgol Caerfaddon *Bydd cod disgownt yn cael ei ddarparu i fynychwyr ar gyfer y rhai sy’n dymuno prynu llyfr Jeremy, ‘Adult Safeguarding Observed’* Crynodeb: Bydd y cyflwyniad hwn yn manylu ar ddisgrifiadau gweithwyr cymdeithasol o wneud gwaith diogelu oedolion gyda defnyddwyr gwasanaethau,… Read More

Gweminar: Hyrwyddo diwylliant ymchwil ym maes Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Hyrwyddo diwylliant ymchwil ym maes Gofal Cymdeithasol i Oedolion – Sut rydyn ni’n gwneud penderfyniadau cadarn heb ddefnyddio’r sylfaen ymchwil? Mae ymarfer a gyfoethogir gan ymchwil bob amser wedi bod yn safon aur ym maes gofal cymdeithasol. Fodd bynnag, mae wedi bod yn her ers tro byd i wneud hynny yn rhan naturiol o’r ymarfer… Read More

Gweminar: Beth sy’n gweithio i wella iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal

Gweminar: “Beth sy’n gweithio i wella iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal: Tystiolaeth adolygu systematig” Dydd Mawrth, 15 Tachwedd, 16:00-17:00 GMT+1  Crynodeb Mae lles ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal yn parhau’n bryder mawr. Hyd yma, nid yw wedi bod… Read More

Gweminar: Cefnogi pobl â phroblemau iechyd meddwl i adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol a lleihau unigrwydd: gwersi ar gyfer ymarfer a gwaith ymchwil o dreialon ymyrraeth

Ein trydydd gweminar yn ein cyfres o gynadleddau – Ar y Daith: Navigating Mental Health “Cefnogi pobl â phroblemau iechyd meddwl i adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol a lleihau unigrwydd: gwersi ar gyfer ymarfer ac ymchwil o dreialon ymyrraeth” Crynodeb Mae pobl â phroblemau iechyd meddwl yn fwy tebygol o fod â rhwydweithiau llai ac yn profi… Read More

Cymerwch ran: Grŵp Cynghori i Ofalwyr Perthnasau Ymchwil a Pholisi

Cyflwyno’r Grŵp Cynghori i Ofalwyr Perthnasau Ymchwil a Pholisi – eich cyfle i wneud gwahaniaeth! Ydych chi’n warcheidwad, perthynas neu ffrind arbennig sy’n gofalu am blant Cymru na all fyw gyda’u rhieni? Fel Gofalwr Perthynas, mae eich profiad a’ch mewnwelediadau yn amhrisiadwy. Dyna pam rydym yn eich gwahodd i fod yn rhan o’n menter newydd gyffrous. Mae… Read More