Mae CASCADE Talks bellach ar gael ar eich hoff wasanaeth Podlediadau!

Mae Cascade yn falch iawn o gyhoeddi bod ein podlediad ‘Cascade Talks’ bellach ar gael i’r cyhoedd ar wasanaethau ffrydio. Mae CASCADE Talks ar gael ar Apple Podcasts, Spotify ac Amazon Music. Mae ein podlediadau yn cynnwys amrywiaeth o sgyrsiau gydag ymarferwyr y diwydiant sy’n siarad am eu taith at waith cymdeithasol, y materion y maent yn eu hwynebu… Read More

Darlith Mabwysiadu Flynyddol ExChange Cymru

Arloesedd yn y DU mewn cymorth mabwysiadu a’i effaith  Bydd y ddarlith hon yn archwilio cyd-destun polisi ac ymchwil y DU ar gyfer a datblygiadau arloesol diweddar mewn cymorth mabwysiadu sy’n berthnasol i blant a fabwysiadwyd a phlant eraill â phrofiad gofal a’u rhieni a’u gofalwyr, gan gynnwys dysgu o COVID. Bydd hefyd yn nodi’r… Read More

Ydych chi’n gadael gofal mewn gwirionedd os aelod o’r teulu yw eich gofalwr? Cyfnodau pontio yng nghyd-destun gofal gan berthynas

Mae gan yr ymchwilwyr PhD Lorna Stabler, Prifysgol Caerdydd ac Abbie Toner, Prifysgol Suffolk brofiad o fod yn ofalwyr sy’n berthnasau. Mae Lorna wedi gwneud gwaith ymchwil gyda gofalwyr sy’n berthnasau, yn rhan o brosiectau yng Nghymru a Lloegr. Mae gan Abbie brofiad helaeth o gefnogi’r rhai sy’n gofalu am eu teidiau, eu neiniau a’u… Read More

Mae’n gymhleth: Archwiliad arhydol o ganfyddiadau pobl ifanc o leoliad mewn gofal maeth a’u myfyrdodau ar newid gofal cymdeithasol plant

Mae rhagdybiaethau ynghylch yr hyn sydd orau i blant sydd â chyfraniad gofal cymdeithasol yn aml yn cael eu gwneud gan weithwyr proffesiynol, ac eto ychydig o astudiaethau sydd wedi gofyn yn systematig i bobl ifanc am eu canfyddiadau ac mae llai fyth o astudiaethau wedi archwilio sut y gall eu safbwyntiau newid dros amser.… Read More

Cynorthwyo rhieni o dan ofal ac wedi hynny

Roedd digwyddiad hwn yn manylu ar ymdrechion diweddar i lunio siarter arfer gorau ar y cyd. Ei nod yw creu newid ystyrlon i rieni o dan ofal awdurdod lleol ac wedi hynny. Mae’r siarter wedi’i gyd-gynhyrchu â rhieni, ymarferwyr a llunwyr polisïau profiadol ym maes gofal ac mae wedi’i hanelu at Rieni Corfforaethol; gweithwyr proffesiynol sy’n… Read More