16 Mai 2024
09:30 – 16:00
Ar-lein

Gall deall ac adnabod yr hyn y mae trawsrywedd yn ei olygu helpu i greu amgylchedd diogel a chefnogol i’r plant a’r bobl ifanc hynny

Gall deall a nodi beth yw’r ystyrion Trawsryweddol helpu i greu amgylchedd diogel a chefnogol i’r plant a’r fobl ifanc sy’n dioddef problemau. Bydd yr hyfforddiant yn rhoi dealltwriaeth i gyfranogwyr o hunaniaeth rhywedd a phwysigrwydd gallu mynegi hunaniaeth rhywedd.

Nodau

  • Dod i ddeall beth yw trawsrywedd
  • Deall y broses bontio
  • Archwilio materion sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc trawsrywedd
  • Caffael gwybodaeth a sgiliau i gefnogi plant a phobl ifanc trawsrywedd
  • Creu cynllun gweithredu i ddatblygu amgylcheddau sy’n cefnogi pobl Trawsrywedd

Mae cwrs hwn ar gyfer rheolwyr sy’n llunio amgylcheddau sy’n cefnogi pobl Trawsrywedd, fel ysgolion, colegau ac elusennau ac staff cymorth sydd am sicrhau gwybodaeth a sgiliau i gefnogi plant a phobl ifanc sydd â hunaniaeth drawsrywedd.

Os ydych yn aelod o Plant yng Nghymru, cysylltwch â training@childreninwales.org.uk i dderbyn eich cod gostyngiad o 10%.

Nid yw ExChange Wales yn gyfrifol am ddolenni neu adnoddau allanol.