Mehefin 20fed 2024
9:00 – 17:00
Cymru, Llandudno, Gogledd Cymru

ARCHEBWCH EICH LLE AM DDIM HEDDIW

Ydych chi’n arweinydd ym maes Gofal Plant, Blynyddoedd Cynnar a Gwaith Chwarae, addysg ôl-16 (Addysg Bellach,  dysgu seiliedig ar waith), Gwaith ieuenctid,  neu mewn Ysgolion (Cynradd, Uwchradd, Lleoliadau Amgen)? Ydych chi eisiau cymryd rhan mewn trafodaethau dewr, cael cefnogaeth ymarferol a chael eich annog yn eich amrywiaeth ddofn a’ch dysgu proffesiynol gwrth-hiliol? Os ydych, ymunwch â ni yn ein mudiad Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-hiliol (DARPL) i gael eich ysbrydoli a’ch ysgogi gan yr Athro Charlotte Williams OBE a Rocio Cifuentes, Comisiynydd Plant Cymru. Profwch weithdai a gweithgorau wedi’u hwyluso gan arbenigwyr cydraddoldeb sydd â phrofiad byw a/neu broffesiynol gyda’r nod o ddatblygu ac archwilio arferion gwrth-hiliaeth yn eich lleoliadau.

Cliciwch yma i gofrestru ar gyfer Cynhadledd Arweinyddiaeth Genedlaethol DARPL 2024.

Adborth gan gynrychiolwyr (Cynhadledd DARPL 2023):

‘Calonogol, ysbrydoledig, emosiynol ac yn gwneud i rywun feddwl.’

‘Dangoswyd pwysigrwydd bod yn arweinydd, bod yn wrth-hiliol a bod yn ddewr.’

‘Camau ymarferol ar gyfer datblygu ein hagenda gwrth-hiliaeth.’

Welwn ni chi yn Llandudno!

Nid yw ExChange Wales yn gyfrifol am ddolenni neu adnoddau allanol.