Croeso i Gysuron Cartref: Gwneud pethau’n iawn mewn Gofal Cymdeithasol i Oedolion.

Mae’r gynhadledd hon sydd i ddod yn cynnwys gweminarau byw, blogiau, gweminarau wedi’u recordio ymlaen llaw ac ystod o adnoddau sydd â’r nod o rannu arferion gorau mewn gofal cymdeithasol i oedolion.

Gweminarau

Hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol mewn amgylcheddau tai a gofal i bobl hŷn: adnoddau ymchwil a dysgu newydd

Dr Paul Willis

Sefyllfa hawliau dynol pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal: Pryderon a’r angen i weithredu

Dr Caroline Emmer De Albuquerque Green

Pŵer Presenoldeb mewn Gofal Cartref Nyrsio, Preswyl a Hirdymor 


Dr Andrea Cooper

Blogiau

Rôl Fforwm Gofal Cymru wrth rannu arferion gorau ac eiriolaeth

Mary Winbury o Fforwm Gofal Cymru

Hawliau pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal

Heléna Herklots CBE
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Adnoddau

Bydd adnoddau a ryddhawyd fel rhan o’r gynhadledd hon ar gael yma.