Cronfa Gymunedol y Loteri Fawr

Mae Gwobrau’r Loteri Genedlaethol i Bawb yn cynnig cyllid o £300 i £10,000 i gefnogi’r hyn sy’n bwysig i bobl a chymunedau. Gallwch wneud cais os yw’ch sefydliad yn:

 • sefydliad gwirfoddol neu gymunedol
 • elusen gofrestredig
 • grŵp neu glwb cyfansoddedig
 • cwmni dielw neu Gwmni Budd Cymunedol
 • menter gymdeithasol
 • ysgol
 • corff statudol (gan gynnwys cyngor tref, plwyf a chymuned).

Mae gan Wobrau’r Loteri Genedlaethol i Bawb dair blaenoriaeth ariannu a rhaid i chi allu egluro yn eich cais sut y bydd eich prosiect neu weithgaredd yn:

 • dod â phobl ynghyd a meithrin perthnasoedd cryf mewn ac ar draws cymunedau
 • gwella’r lleoedd a’r lleoedd sydd o bwys i gymunedau
 • galluogi mwy o bobl i gyflawni eu potensial trwy weithio i fynd i’r afael â materion cyn gynted â phosibl.
 • Gallwch ddarganfod mwy o wefan y Gronfa Gymunedol yma.
 • Gwobrau Datblygu Cymru Prince’s Trust

16-30 oed? Gallech fod yn gymwys i gael taliad, o hyd at £250 i’ch helpu chi i weithio, astudio neu wirfoddoli.

Gall Gwobrau Datblygu helpu i ariannu:

 • Offer neu offer ar gyfer eich swydd neu gymhwyster e.e. pecyn trin gwallt, offer gwaith coed, gwynion cogyddion, offer amddiffyn personol (PPE)
 • Ffioedd cyrsiau a hyfforddiant
 • Dillad ar gyfer cyfweliadau neu brofiad gwaith
 • Ffioedd trwydded e.e. Cerdyn CSCS (adeiladu) neu drwydded SIA (diogelwch)
 • Costau gofal plant i helpu rhieni sengl i gael mynediad i addysg tymor byr
 • Costau cludo e.e. teithio ar fws / rheilffordd i swydd newydd tan eich taliad cyflog cyntaf

Am ragor o wybodaeth:
Freephone 0800 842 842
Testun ‘Ffoniwch fi’ i 07983 385 418
tywysogion-trust.org.uk
info@princes-trust.org.uk