Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (WEN) Cymru Ymddiriedolwyr

Hoffech chi wneud gwahaniaeth i fywydau menywod yng Nghymru? Dyma eich cyfle!

Dewch â’ch sgiliau a’ch profiad i Fwrdd Ymddiriedolwyr WEN Cymru a’u helpu i wireddu eu gweledigaeth o Gymru sy’n rhydd o wahaniaethu ar sail rhyw!

Rydym felly yn chwilio am dri ymddiriedolwr newydd i ymuno â’n Bwrdd! Dysgwch fwy a sut i wneud cais yn y Pecyn Recriwtio Ymddiriedolwyr isod.


Rheolwr Datblygu Busnes (Brook, Cymru)

Cyfle cyffrous i weithio i Brook fel Rheolwr Datblygu Busnes Cymru!

Pwrpas cyffredinol y rôl: Cefnogi Brook i gynnal presenoldeb yng Nghymru, ac i arallgyfeirio a thyfu incwm trwy werthu ei waith addysg a llesiant, gan gyfrannu at gynaliadwyedd ariannol y sefydliad. Nodi, datblygu a chynnal partneriaethau effeithiol a llwyddiannus gydag ystod o ddarparwyr addysg Cymraeg, adrannau’r llywodraeth, awdurdodau lleol, busnesau, a sefydliadau eraill sy’n gweithio gyda phobl ifanc ac yn eu cefnogi. Gan weithio’n agos gyda chydweithwyr yn y Tîm Datblygu Busnes bydd gan y rôl hon gyfrifoldeb deuol am gynhyrchu a sicrhau busnes newydd i Brook yng Nghymru tra hefyd yn darparu’r gwasanaethau a sicrheir trwy’r archebion hynny; gan gynnwys darparu cynnig Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb (RSE) Brook gyda sicrwydd ansawdd i bobl ifanc a hyfforddiant i weithwyr proffesiynol.

Awr: 37.5 yr wythnos
Talu: £35k 
Lleoliad: Gweithio gartref, wedi’i leoli yng Nghymru
Dyddiad Cau: 03/09/23
Dyddiad Cyfweliad: 14/09/23