Ysbrydoli! Gwobrau Addysg Oedolion

Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn dathlu llwyddiannau unigolion, prosiectau a sefydliadau sydd wedi dangos angerdd, ymrwymiad a phenderfyniad eithriadol i wella eu hunain, eu cymuned neu weithle trwy ddysgu.

Ysbrydolwch ni trwy wneud enwebiad – rydym yn chwilio am unigolion, prosiectau cymunedol, a sefydliadau y bydd eu cyflawniadau dysgu yn ysbrydoli eraill i ddechrau neu i ddychwelyd at ddysgu – pobl sydd wedi gwella eu bywydau a / neu fywydau pobl eraill ac wedi cael profiad cadarnhaol, sydd wedi newid eu bywydau yn sgil addysg oedolion.

Dyddiad cau: Dydd Gwener 31 Mawrth 2023