Datblygu lles a meithrin ar gyfer disgyblion sy’n derbyn gofal a niweidiol yn Ysgol Gynradd Eglwys Crist yn y Rhyl