Diolch i sefydliadau ac ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd am gyfrannu. Mae astudiaethau achos Gofal ac Addysg yn enghreifftiau o‘r ymarfer gorau yng Nghymru i’r rhai sy’n ceisio datblygu eu dull.

Rydym yn croesawu eich ymatebion i’r astudiaethau achos hyn ac yn eich annog i gyfrannu eich un chi.

  • Ysgol Gynradd Rumney, Caerdydd

    Person Dynodedig ar gyfer astudiaeth achos plant sy’n derbyn gofal Defnyddio Therapï i gefnogi anghenion cymdeithasol ac emosiynol Plant mewn gofal