Ymhlith y cofnodion Polisïau a Strategaethau Gofal ac Addysg y Llywodraeth mae dogfennau strategaeth sy’n llywio polisïau presennol a pholisïau i’r dyfodol. Dogfennau polisïau a strategaethau ar gyfer Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban ac yn rhyngwladol.

Cymru
Mae Polisïau a Strategaethau Llywodraeth Cymru’n cynnwys adrannau ar bolisïau presennol
Llywodraeth Cymru a’i pholisïau yn y gorffennol sy’n berthnasol i Ofal ac Addysg, yn ogystal â pholisïau presennol Llywodraeth y DU a’i pholisïau yn y gorffennol. Mae hefyd yn cynnwys y dogfennau strategaeth a ddefnyddir i lywio’r polisïau presennol a pholisïau’r dyfodol.

Lloegr
Mae Polisïau a Strategaethau Llywodraeth Lloegr yn cynnwys adrannau ar bolisïau
presennol Llywodraeth Lloegr a’i pholisïau yn y gorffennol sy’n berthnasol i Ofal ac Addysg, yn ogystal â pholisïau presennol Llywodraeth y DU a’i pholisïau yn y gorffennol. Mae hefyd yn cynnwys y dogfennau strategaeth a ddefnyddir i lywio’r polisïau presennol a pholisïau’r dyfodol.

Yr Alban
Mae Polisïau a Strategaethau Llywodraeth yr Alban yn cynnwys adrannau ar bolisïau
presennol Llywodraeth yr Alban a’i pholisïau yn y gorffennol sy’n berthnasol i Ofal ac Addysg, yn ogystal â pholisïau presennol Llywodraeth y DU a’i pholisïau yn y gorffennol. Mae hefyd yn cynnwys y dogfennau strategaeth a ddefnyddir i lywio’r polisïau presennol a
pholisïau’r dyfodol.

Gogledd Iwerddon
Mae Polisïau a Strategaethau Llywodraeth Gogledd Iwerddon yn cynnwys adrannau ar
bolisïau presennol Llywodraeth Gogledd Iwerddon a’i pholisïau yn y gorffennol sy’n berthnasol i Ofal ac Addysg, yn ogystal â pholisïau presennol Llywodraeth y DU a’i pholisïau yn y gorffennol. Mae hefyd yn cynnwys y dogfennau strategaeth a ddefnyddir i lywio’r polisïau presennol a pholisïau’r dyfodol.

Rhyngwladol
Mae Polisïau a Strategaethau Llywodraethau Rhyngwladol yn cynnwys adrannau ar bolisïau presennol Llywodraethau Rhyngwladol a’i pholisïau yn y gorffennol sy’n berthnasol i Ofal ac Addysg. Mae hefyd yn cynnwys y dogfennau strategaeth a ddefnyddir i lywio’r polisïau presennol a pholisïau’r dyfodol.