Mae'r tudalennau ffocws canlynol gan Addysg & Gofal yn cyflwyno ffocws adnoddau penodol tuag at brosiectau datblygedig a gynhaliwyd mewn ymchwil Gofal Cymdeithasol Plant. Nod yr adnoddau â ffocws hyn yw darparu llyfrgell wybodaeth gyfun a hygyrch sy'n ymwneud ag astudiaeth achos benodol.

 • Gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc

  Fe wnaethon ni weithio i ddatblygu fideo gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Mae’r grŵp y buom yn gweithio gyda yn cwrdd yn wythnosol ac yn cynnig cyfle i bobl ifanc a phrofiad o ofal ymweld â’r brifysgol a chymryd rhan mewn gweithgareddau sydd â’r nod o godi dyheadau addysgol a’u hymwybyddiaeth o fywyd… Read More

 • Gan Ofalwyr Maeth ar gyfer Gofalwyr Maeth

  Mae Gan Ofalwyr Maeth ar gyfer Gofalwyr Maeth yn cynnig sylfaen i alluogi gofalwyr maeth i ymateb i’r heriau a rhwystrau sy’n codi. Mae hefyd yn fodd iddynt rannu eu profiadau, strategaethau a chyngor…

 • Pecyn Cymorth Ymadawyr Gofal

  Fel pob person ifanc, mae plant a phobl ifanc sydd mewn neu yn gadael gofal gyda anghenion, diddordebau ag cymhellion ei hunain i’w dysgu…

 • Magu ein plant: dyfodol gofal preswyl

  O Dachwedd, bu ymarferwyr yn ymgynnull ifynychu cynhadledd ‘Magu ein plant: Dyfodol Gofal Preswyl’ yn Neuadd y Ddinas Caerdydd, er mwyn gwrando a thrafodymchwil ar faterion sy’n berthnasol i ddyfodol gofal preswyl…

 • Ymrwymiad Diwylliannol a Chreadigol

  Yn ystod 2018, rhedodd Canolfan Mileniwm Cymru rhaglen wedi seilio ar gelfyddydau a gafodd ei ariannu a chefnogi gan y Consortiwm Hyder mewn Gofal wedi arwain gan Y Rhwydwaith Maethu yng Nghymru.

 • #negeseuoniweithwyrcymdeithasol – ffilm wedi ei greu gan Care Experienced Young People

  #negeseuoniweithwyrcymdeithasol – ffilm wedi ei greu gan Care Experienced Young People

 • Prosiect Cymryd Mwy o Ran Mewn Gofal Cymdeithasol

  Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu Plant yng Nghymru ers tair blynedd i ddatblygu adnoddau newydd ar gyfer plant a phobl ifanc sydd a phrofiad gofal ledled Cymru.

 • #NegeseuonIYsgolion: Y Priosect IAA

  Yn parhau o priosect LACE, edrychodd Priosect IAA ar wella profiadau a cyrhaeddiadau addysgol plant a phobl ifanc sydd a phrofiad gofal yng Nghymru…

 • Prosiect LACE

  Ym mis Ionawr 2015, cafodd canolfan ymchwil a datblygu gofal cymdeithasol plant (CASCADE) ei gomisiynu i arwain ymchwiliad gyda phlant a phobl ifanc gyda phrofiad o ofal