Mae’r tudalennau ffocws canlynol gan Addysg & Gofal yn cyflwyno ffocws adnoddau penodol tuag at brosiectau datblygedig a gynhaliwyd mewn ymchwil Gofal Cymdeithasol Plant. Nod yr adnoddau â ffocws hyn yw darparu llyfrgell wybodaeth gyfun a hygyrch sy’n ymwneud ag astudiaeth achos benodol.