Mae ein digwyddiadau a’n hadnoddau yn cyfoethogi sgiliau wrth amlygu profiad unigolion o fod mewn gofal.

 • Gwrth-Hiliaeth mewn Gwaith Cymdeithasol

  Mae Wayne Reid yn Swyddog Proffesiynol gyda Chymdeithas Gwaith Cymdeithasol Prydain (BASW). Mae’n cael ei gydnabod yn eang am fod yn siaradwr ysbrydoledig ac yn ymgyrchydd dros gydraddoldeb hiliol.  Yn y gweminar hwn, y cyntaf yn ein cyfres #blacklivesmatter, bydd Wayne yn myfyrio ar fudiad #blacklivesmatter ac ystyr gwrth-hiliaeth – y gred bod pob hil… Read More

 • Gofalwyr Du a Lleiafrifoedd Ethnig

  Mae prinder ymchwil am ofalwyr Du a Lleiafrifoedd Ethnig.  Ychydig iawn rydyn ni’n ei wybod am brofiadau’r grŵp hwn, y gefnogaeth ffurfiol ac anffurfiol sydd ar gael ar eu cyfer, ac a ydynt yn manteisio arni.  Nod yr astudiaeth PhD hon oedd pontio’r bwlch hwn trwy gyfweld â gofalwyr Ethnig Du a Lleiafrifoedd, yng Nghymru… Read More

 • Fframwaith Ymarfer Ailuno NSPCC: fframwaith wedi’i lywio gan dystiolaeth i wneud penderfyniadau parhaol diogel i blant dan ofal.

  Mae’r sesiwn yn cynnig trosolwg o’r Fframwaith Ymarfer Ailuno, fframwaith cynhwysfawr sy’n dwyn ynghyd mewnwelediadau ymchwil, arweiniad ymarferol ac adnoddau i gynorthwyo ymarferwyr i gasglu tystiolaeth gadarn a gwneud penderfyniadau proffesiynol strwythuredig ynghylch parhauster diogel. Mae’r Fframwaith yn cynrychioli cyfle i fynd i’r afael â chanfyddiadau ymchwil, bod llawer o blant sy’n dychwelyd adref o… Read More

 • Rhwydwaith Eiriolaeth Rhieni Rhyngwladol

  Rhan 1: Adeiladu Mudiad dan Arweiniad Rhieni i Drawsnewid Lles Plant: Yr Hanes a’r Dyfodol (Gwersi o Efrog Newydd) David Tobis, Ph.D., actifydd lles plant ac awdur From Pariahs to Partners Sabra Jackson, Eiriolwr Rhiant, actifydd ac Arbenigwr Ymgysylltu â Rhieni yn y Weinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Plant, sy’n goruchwylio’r Cyngor Cynghori Rhieni Siaradodd David Tobis am… Read More

 • Gyrfaoedd addysgol plant sydd â phrofiad o ofal y tu allan i’r cartref – Beth ellir ei ddysgu o astudiaethau o’u llwybrau addysgol?

  Mae’n hysbys bod plant â phrofiad gofal y tu allan i’r cartref (OHC) yn perfformio’n wael yn yr ysgol ac yn y system addysg. Fodd bynnag, rydym yn gwybod llai am eu gyrfaoedd addysgol dros amser, a sut mae eu llwybrau addysgol yn cymharu â’u cyfoedion o’r un oed. Ar ôl dilyn tua 12 000… Read More