Mae ein digwyddiadau a’n hadnoddau yn cyfoethogi sgiliau wrth amlygu profiad unigolion o fod mewn gofal.

 • Buddion dwyffordd – Posibiliadau pobl anabl yn rôl cynhalwyr maeth

  Mae prinder mawr cynhalwyr maeth yn Lloegr ac mae Prifysgol Caerwrangon wedi cynnal ymchwil i ddysgu pam nad yw pobl anabl yn cael eu dewis ar gyfer rôl cynhalwyr maeth.  Bydd y gweminar yn cyflwyno canfyddiadau’r ymchwil gan gynnwys fideo fer sy’n disgrifio prif faterion moesegol ac ymarferol pwnc nad yw’n denu llawer o sylw… Read More

 • Gweithwyr Cymdeithasol mewn Ysbytai

  Mae awdurdodau lleol yng Nghymru yn aml yn lleoli timau o weithwyr cymdeithasol mewn ysbytai i gynllunio rhyddhau pobl hŷn a fydd angen gofal a chefnogaeth barhaus er mwyn gadael yr ysbyty. Mae’r gweminar hwn yn cyflwyno canfyddiadau astudiaeth ethnograffig o dîm o’r fath. Mae’n nodi sut mae natur fiwrocrataidd y tasgau arferol y mae… Read More

 • Fy Mhywyd Fy Penderfyniadau

  Hawl i berthynas: Mynd i’r afael â’r rhwystrau y mae pobl sydd ag anableddau dysgu’n eu hwynebu wrth ddatblygu a chynnal perthnasoedd rhywiol.  Yn ein pedwerydd gweminar o gyfres DRILL (Ymchwil i Anabledd ynghylch Byw a Dysgu Annibynnol), rydym yn rhannu’r prosiect ymchwil hwn a arweinir gan y Tîm Datblygu Cenedlaethol ar gyfer Cynhwysiant (NTDi)… Read More

 • Anghydraddoldebau ethnig, cymdeithasol-economaidd a chroestoriadol mewn cyfraddau ymyrraeth er budd lles plant

  Mae ymwybyddiaeth gynyddol o anghydraddoldebau ethnig, cymdeithasol-economaidd ym maes gwarchod plant, yma’n benodol yn y DU, ond hefyd yn rhyngwladol. Fodd bynnag, rhagdybir yn aml bod y ddau fath o anghydraddoldeb naill ai’n cyfateb, ac mai dim ond un ymateb sydd ei angen ar eu cyfer o ran arfer a pholisi, neu’n gwbl ar wahân… Read More

 • Mynegi Ein Barn

  Dyma ein pumped gweminar yn ein cyfres DRILL (Ymchwil i Anabledd ynghylch Byw a Dysgu Annibynnol) Cafwyd astudiaeth ddiweddar dan arweiniad Prifysgol Queen’s, Belffast mewn partneriaeth â Association for Real Change UK, Compass Advocacy Network a Praxis Care, Gogledd Iwerddon. Fe wnaethant edrych ar wahanol ddulliau i helpu pobl ag anableddau dysgu a’u sefydliadau gael… Read More