Mae’r podlediad hwn yn dod ag ymchwilwyr blaenllaw, ymarferwyr a defnyddwyr gwasanaeth at ei gilydd i rannu arbenigedd, tystiolaeth ymchwil a phrofiadau o ofal.

Bydd rhagor o bodlediadau ar gael ar amrywiaeth o blatfformau cyn bo hir. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu at bodlediad ExChange Cymru, cysylltwch â ni.

 • Cyfweld Ysgogiadol ar gyfer gweithio gyda phlant a theuluoedd – sgwrs

  Bellach, mae MI (Cyfweld Ysgogiadol) yn cael ei ddefnyddio’n helaeth mewn gwasanaethau plant, gan chwarae rhan allweddol mewn ymyriadau megis Llysoedd Cyffuriau ac Alcohol Teulu, y model Diogelu Teuluol a Thimau Cefnogi Teuluoedd Dwys. Yn y sesiwn hon roedd Steve Rollnick (cyd-grëwr Cyfweld Ysgogiadol) yn siarad â Donald Forrester, David Wilkins a Charlie Whittaker am… Read More

 • Daniel Burrows mewn sgwrs gyda Chris Williamson

  Mae Dr Daniel Burrows mewn cysylltiad â Chris Williamson, hyfforddwr ac addysgwr ymarfer gwaith cymdeithasol i drafod goblygiadau’r astudiaeth ‘Lleisiau Gofalwyr yn ystod Pandemig COVID-19: Negeseuon ar gyfer dyfodol rhoi gofal di-dâl yng Nghymru’ i ymarfer gwaith cymdeithasol. Mae’r astudiaeth wedi’i cyhoeddi gan Brifysgol Caerdydd.

 • Cyflwyniadau Cascade: Trawsnewid swydd hertford

  Bydd Sue Williams, Cyfarwyddwr Rhaglen Cryfhau Teuluoedd / Diogelu Teuluoedd yng Nghyngor Swydd Hertford yn ymuno â Donald Forrester. Mae hi’n siarad am ei phrofiad o fewn y sector, yn trawsnewid Swydd Hertford a chydweithio ag awdurdodau eraill a Mission Impossible

 • Cyflwyniadau Cascade: Dealltwriaeth o tirwedd gofal cymdeithasol yn Sir Caerfyrddin

  Mae Jake Morgan,Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedau a Stefan Smith, Pennaeth y Gwasanaethau Plant yn ymuno efo Donald Forrester fel rhan o’n gynhadledd gofal