Mae rhestrau digwyddiadau Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

 • Codi ymwydyddiaeth o ddiogelu plant a phobl ifanc

  Mae’r hyfforddiant rhyngweithiol hwn wedi’i osod yn benodol yng nghyd-destun Cymru. Bydd yn caniatáu i gyfranogwyr ystyried y materion ar gyfer eu rôl a’u sefydliad…

 • Lles, pwysedd a straen yn y gweithle

  Dyluniwyd y gweithdy undydd hwn i roi dealltwriaeth glir a chynhwysfawr i gyfranogwyr o les a straen yn yr amgylchedd gwaith. Mae’r gweithdy hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unrhyw un…

 • Goruchwyliaeth: Model ar gyfer ymarfer

  Mae ein gallu i weithio gydag eraill yn dibynnu’n rhannol ar ansawdd y gefnogaeth a’r oruchwyliaeth rydym yn eu…

 • Hyfforddiant y Person Dynodedig Dioguelu (DSP)

  Mae gan y Person Diogelu Dynodedig rôl hanfodol i sicrhau bod mesurau diogelwch ar waith a bod camau effeithiol yn cael eu cymryd pan fydd pryderon am blentyn yn codi…

 • Diogelu Plant, Pobl Ifanc ac oedolion mewn perygl

  Cwrs undydd cwbl ryngweithiol a gyflwynir gan hyfforddwr arbenigol i nifer gyfyngedig o fynychwyr mewn ‘amser iawn’…

 • Cyflwyniad i ymwybyddiaeth ofalgar yn yeah gweithle

  ae straen yn un o brif achosion absenoldeb salwch ar draws pob gweithle yn y DU. Yn erbyn y cefndir hwn mae llawer o sefydliadau’n ceisio cyflwyno rhaglenni ymwybyddiaeth ofalgar.

 • Symposiwm rhyngwladol ar ymchwil i ymarferwyr gwaith cymdeithasol

  Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae gweithwyr cymdeithasol ledled y byd wedi bod yn ymateb i COVID-19 gyda chreadigrwydd ac ymrwymiad moesegol. Rydyn ni wedi gweld arferion…

 • Cymuned Ymarfer BASW Cymru: myfyrwyr newydd gymhwyso, gweithwyr cymdeithasol

  Mae Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain (BASW) yn hyrwyddo gwaith cymdeithasol ochr yn ochr â’i haelodau, ac mae wedi gwneud hyn ers bron i hanner can mlynedd…

 • Blynyddoedd Cynnar a Hawliau Plant

  11 Tachwedd 202116 Tachwedd 20219 Rhagfyr 202112 Rhagfyr 202109:30 – 15:00 Cwrs hanner diwrnodMae’r cwrs hyfforddi hanner diwrnod rhad ac am ddim hwn wedi’i anelu at ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant o dan saith oed neu gyda’u teuluoedd mewn ystod o leoliadau gan gynnwys gofal plant, cymorth i deuluoedd, gwaith chwarae, awyr agored a gweithgareddau… Read More

 • Creadigrwydd, Amrywiaeth ac Anabledd

  Hoffai grŵp o staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd nodi Diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig i Bobl ag Anabledd ar 3 Rhagfyr drwy gynnal digwyddiad amlgyfrwng digidol a chydweithredol: “Creadigrwydd, Amrywiaeth ac Anabledd: Cynrychiolaeth greadigol o brofiadau go iawn o’r symud i ddod yn fyd mwy digidol oherwydd pandemig COVID-19”. Bydd yn arddangosfa ddigidol o… Read More