Mae rhestrau digwyddiadau Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

 • Rhwng y llinellau: Ymarfer sy’n seiliedig ar drawma, persbectif profiad byw

  Mae trawma yn fater sydd â’r potensial i effeithio ar bob person, ac felly mae dod yn seiliedig ar drawma yn fater dynol. Mae gan bob un aelod o gymdeithas rôl i’w chwarae o ran deall ac ymateb i effeithiau trawma…

 • Gweminar Canllawiau Pris Tlodi Disgyblion

  Ymunwch â ni ar gyfer sesiwn cynyddu ymwybyddiaeth ar y Canllawiau Pris Tlodi Disgyblion (Plant yng Nghymru | Pris Tlodi Disgyblion)…

 • Diogelu Plant a Phobl Ifanc Anabl

  Nod y cwrs undydd hwn yw cynyddu dealltwriaeth a hyder ymarferwyr yn y materion penodol sy’n gysylltiedig â diogelu plant a phobl ifanc ag anableddau a gwella sgiliau wrth ymateb i’w hanghenion diogelu…

 • Plant sydd a Phrofiad o Ofal: Deall a chefnogi plant a phobl ifanc sydd a Profiad o Ofal

  Mae’r cwrs hyfforddi undydd hwn, sydd ar gael am ddim, wedi’i fwriadu ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phlant sydd â phrofiad o ofal mewn amrywiaeth o leoliadau…

 • Newid y Papur Wal
 • Codi ymwybyddiaeth o ddiogelu plant o pobl ifanc

  Mae’r hyfforddiant rhyngweithiol hwn wedi’i osod yn benodol yng nghyd-destun Cymru. Bydd yn caniatáu i gyfranogwyr ystyried y materion ar gyfer eu rôl a’u sefydliad. Trwy gymryd rhan mewn ystod o ymarferion, bydd cyfranogwyr yn ennill dealltwriaeth o elfennau allweddol gweithio’n ddiogel ac yn gyfrifol gyda phlant a phobl ifanc ac yn dysgu sut y gallant…

 • Cyflwyniad i dechnegau hyfforddi ar-lein

  Ydy COVID wedi cyfyngu eich cyswllt â staff neu ddysgwyr i we-gamera a sgrîn cyfrifiadur? Ydych chi’n cael ei bod hi’n anoddach ymgysylltu’n effeithiol â dysgwyr a staff ar-lein?
  Os ydych chi’n ddechreuwr o safbwynt cyswllt a hyfforddiant ar-lein ac yn dyfalu sut gallwch chi addasu eich cyrsiau a’u cyflwyno yn amgylchedd newydd gweithio o bell, dyma’r cwrs i chi.

 • ‘Nid Jyst i Fechgyn’: Menywod ym maes Adeiladu gyda VINCI Construction DU

  Ymunwch â ni am drafodaethau gyda 4 menyw ysbrydoledig sy’n gweithio mewn amryw rolau ym maes adeiladu gyda chwmni VINCI Construction DUa fydd yn rhoi cipolwg ar eu gyrfaoedd hyd yma ac yn cynnig cyngor i’r rhai sydd â diddordeb mewn creu gyrfa mewn STEM…

 • Stori bywyd

  Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol. 02 Medi 202109:30 – 16:00 Cwrs un-dyddNid oes unrhyw… Read More

 • Deall ac ymateb i drawma

  Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol. 07 Medi 202109:30 – 16:00 Cwrs un-dydd Bydd y cwrs… Read More