Mae rhestrau digwyddiadau Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

 • ‘Cymdeithas yw’r Anabledd’

  Cofrestrwch ar gyfer ein gweminar ymaDyddiad: Dydd Iau, 18th Mawrth 2021Amser: 10:30am – 12pmSiaradwyr gwadd:Dr Hade Turkmen, Chwarae TegDr Stephen Beyer, Prifysgol Caerdydd a’r Ganolfan Iechyd Meddwl GenedlaetholMiranda Evans, Anabledd Cymru Ymunwch â ni ar gyfer y gweminar Hive, lle byddwn yn dod â chyflogwyr ledled Cymru ynghyd i drafod ein hadroddiad diweddar ‘Cymdeithas yw’r… Read More

 • Trawsnewid

  Bydd cyfarfod bob ail wythnos gyda’r bobl ifanc, bydd y sesiynau yn weithdai creadigol sy’n archwilio’r thema o’r prosiect gyda’r cyfle am y cyfranogwyr i redeg sesiynau eu hunain. Trwy’r prosiect byddwn ni’n gweithio tuag at cynnal ddigwyddiadau fel trosfeddiannu’r Amgueddfa yn yr Amgueddfa genedlaethol y Glannau yn Abertawe ac arddangosfa o’r gwaith sy’n cael… Read More

 • Yr Ymagwedd DEEP

  Bydd gweminar ynghylch yr ymagwedd Datblygu Ymarfer Cyfoethogi Tystiolaeth (DEEP), dan arweiniad Prifysgol Abertawe, yn cael ei gynnal ar 26 Ionawr am 11.30am…

 • Gweithwyr Cymdeithasol mewn Ysbytai

  Mae awdurdodau lleol yng Nghymru yn aml yn lleoli timau o weithwyr cymdeithasol mewn ysbytai i gynllunio rhyddhau pobl hŷn a fydd angen gofal a chefnogaeth barhaus er mwyn…

 • **Rhithwir** Cyflwyniad i dechnegau hyfforddi ar-lein

  Cwrs hanner dydd Ydy Covid wedi cyfyngu eich cyswllt â staff neu ddysgwyr i we-gamera a sgrîn cyfrifiadur? Ydych chi’n cael ei bod hi’n anoddach ymgysylltu’n effeithiol â dysgwyr a staff ar-lein? Os ydych chi’n ddechreuwr o safbwynt cyswllt a hyfforddiant ar-lein ac yn dyfalu sut gallwch chi addasu eich cyrsiau a’u cyflwyno yn amgylchedd… Read More

 • Deall ac ymateb i drawma – yng nghyd-destun COVID-19

  Bydd y cwrs ar-lein hwn, a gyflwynir mewn amser go iawn i nifer cyfyngedig o gyfranogwyr, yn cynnig hanfodion ymateb gwybodus i drawma yng nghyd-destun y sefyllfa gyfredol…

 • Diogelu Plant a Phobl Ifanc

  01/12/202009:30 – 12:30 Cwrs hanner diwrnod ar-lein a fydd yn gwbl ryngweithiol ac yn cael ei gyflwyno gan hyfforddwr arbenigol i nifer cyfyngedig o bobl mewn ‘amser Go iawn’. Mae’r cwrs wedi’i fwriadu ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc mewn ystod Eang o leoliadau cymunedol a gweithleoedd.… Read More

 • Camddefnyddio Sylweddau gan Rieni

  03/12/202009:30 – 12:30 Bydd ymarferwyr yn caffael sgiliau ar gyfer delio gyda rhieni a chefnogi plant a phobl ifanc, gan feithrin eu gwydnwch a delio gyda thrawma.

 • Troseddau cyllyll

  Clywn ar y newyddion yn feunyddiol am bobl ifanc a throseddau cyllyll, nid yn Llundain yn unig, ond hefyd yng Nghymru. Mae pobl ifanc yn cael braw…

 • Deall ac ymateb i drawma

  Bydd y cwrs ar-lein hwn, a gyflwynir mewn amser go iawn i nifer cyfyngedig o gyfranogwyr, yn cynnig hanfodion ymateb gwybodus i drawma yng nghyd-destun y sefyllfa gyfredol…