Canllawiau Rhyngweithio trwy Fideo (VIG)

Mae’r Canllaw Rhyngweithio Fideo (VIG) yn ymyriad therapiwtig sy’n seiliedig ar dystiolaeth gyda’r nod o gynyddu sensitifrwydd rhieni neu ofalwyr i anghenion emosiynol eu plentyn. Mae erthyglau sy’n ymwneud â Chanllawiau Rhyngweithio Fideo i’w gweld yma:

Adnoddau Diogelu Cymhleth

Mae’r wefan hon yn darparu gwybodaeth i rieni, gofalwyr a phobl eraill sy’n poeni neu’n pryderu am gamfanteisio ar blant yn droseddol. Mae’r wefan wedi’i datblygu yn seiliedig ar ganfyddiadau ein hymchwil o siarad â phobl ifanc sydd wedi cael eu hecsbloetio’n droseddol yng Nghymru, rhieni plant sydd wedi cael eu hecsbloetio a gweithwyr proffesiynol… Read More

‘Tyfu Adenydd’: barn plant a phobl ifanc ar drawsnewidiadau

Cydlynir y prosiect gan Bridget Handley I lywio’r gynhadledd trawsnewidiadau, bu plant a phobl ifanc yn gweithio gyda’r awdur a’r perfformiwr o Gymru, Clare E. Potter i archwilio eu profiadau o drawsnewidiadau yn greadigol. Mae eu trafodaethau, eu hysgrifennu a’u gwaith celf wedi rhoi tystiolaeth rymus fod trawsnewidiadau yn gyfnodau cymhleth, hanfodol o newid. Gobeithiwn y bydd… Read More