Manylion Cyswllt Cydlynwyr LACE

Rhanbarth Gogledd Cymru (GWE)

Prif gydlynydd rhanbarthol - Sharon Williams - SharonWilliams@gweginnich.cymru
Wrecsam - Chris Moore - Chris.moore@wrexham.gov.uk
Conwy - Eilir Jones - Eilir.jones@conwy.gov.uk
Sir y Fflint - Lisa Davies - Lisa.J.Davies@flintshire.gov.uk
Gwynedd - Rob Jewel - robertashleyjewell@gwynedd.llyw.cymru
Ynys Môn - Heulwen Owen - heulwenowen@anglesey.gov.uk
Sir Ddinbych - Kathryn Packer - Kathryn.packer@denbighshire.gov.uk

Rhanbarth De Orllewin a Chanolbarth Cymru (ERW)

Cydlynydd arweiniol rhanbarthol - PDG-LAC - Cressy Morgan - cressy.morgan@erw.org.uk
Abertawe - Helen Howells - Helen.Howells@Swansea.Gov.UK
Port Castell-nedd - Nicky Sneezum - n.sneezum@neath-porttalbot.gov.uk
Caerfyrddin - Sian Owen - srowen@carmarthenshire.gov.uk
Sir Benfro - Wyn Harries - Wyn.harries@pembrokeshire.gov.uk
Powys - Michael Gedrim - michael.gedrim@powys.gov.uk
Ceredigion - Claire Granger - Clair.Grainger@ceredigion.gov.uk

Rhanbarth Canol De Cymru

Prif gydlynydd rhanbarthol - PDG-LAC - Siriol Burford - Siriol.Burford@CSCJES.Org.UK
Caerdydd - Daliwr Nicola - nicola.holder@cardiff.gov.uk
Pen-y-bont ar Ogwr - Keeva McDermott - keeva.mcdermott@bridgend.gov.uk
Vale of Glam - Martine Coles - mncoles@valeofglamorgan.gov.uk
RhCT - Damien Petts - Damien.Petts@rctcbc.gov.uk
RhCT - Hannah Bevan - Hannah.m.bevan@rctcbc.gov.uk
Merthyr Tudful - Jessica Jones - Jessica.jones@merthyr.gov.uk

Rhanbarth De Ddwyrain Cymru (EAS)

Prif gydlynydd rhanbarthol - PDG-LAC - Kathryn Bevan - kathryn.bevan@sewaleseas.org.uk
Casnewydd - Claire Lilley - Claire.lilley@newport.gov.uk
Casnewydd - Wendy Hoskins - Wendy.hoskins@newport.gov.uk
Torfaen - Kate Evans - Kate.Evans@Torfaen.Gov.uk
Sir Fynwy - Richard Austin - Richardaustin@monmouthshire.gov.uk
Caerffili - Nicola Barren - BARREN@CAERPHILLY.GOV.UK
Caerffili - Sarah Ellis - ELLISS@CAERPHILLY.GOV.UK
Blaenau Gwent - Claire Lilley - Claire.lilley@Blaenau-Gwent.Gov.UK

Manylion Cyswllt Sefydliadau Allweddol

Action for Children
T: 01923 361 500 
E: ask.us@actionforchildren.org.uk
https://www.actionforchildren.org.uk/

Adoption UK
T: 01295 752240
https://www.adoptionuk.org/

AFA Cymru
T: 02920 761155
E: info-afacymru@stdavidscs.org
http://www.afacymru.org/index.php/en/

Barnardo’s
T: 0208 550 8822
E: supporterrelations@barnardos.org.uk
https://www.barnardos.org.uk/

British Association of Social Workers
T: 0 121 622 3911
https://www.basw.co.uk/

Care Forum
T: 01978 755400
E: enquiries@careforumwales.co.uk 
http://www.careforumwales.co.uk/

Carer’s Trust
T: 0300 772 9600
E: info@carers.org
https://carers.org/

The Children’s Society
T: 0300 303 7000 
E: supportercare@childrenssociety.org.uk
https://www.childrenssociety.org.uk/

Department of Health (England)
T: 0207 210 4850
E: https://contactus.dh.gov.uk/?openform
https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health

Family Rights Group
T: 020 7923 2628
E: office@frg.org.uk
https://www.frg.org.uk/

Fostering Network
T: 020 7620 6400
E: info@fostering.net
https://www.thefosteringnetwork.org.uk/

IMO
T: 0207 340 7668
E: hello@imohub.org.uk

Llamau
T: 029 2023 9585
http://www.llamau.org.uk/

NSPCC
T: 0808 800 5000
E: help@nspcc.org.uk
https://www.nspcc.org.uk/

NYAS
T: 0151 649 8700
E: info@nyas.net
https://www.nyas.net/

Save the Children UK
T: 020 7012 6400
E: supporter.care@savethechildren.org.uk
http://www.savethechildren.org.uk/

Siblings Together
T: 020 7394 8708

Social Care Institute for Excellence
T: 020 7766 7400
E: info@scie.org.uk 

Social Care Wales (Care Council / SSIA)
T: 0300 30 33 444
E: info@socialcare.wales
https://socialcare.wales

Tros Gynnal
T: 029 2039 6974
http://www.trosgynnal.org.uk/

Voices from Care Cymru
T: 02920 451431
http://www.voicesfromcarecymru.org.uk/

LLywodraeth Cymru
T: 0300 0604400
E: CustomerHelp@Wales.GSI.Gov.UK

  • Lansiad Llyfr: Ymarfer Gwaith Cymdeithasol Ysbyty Critigol

    Mae’n bleser gennym gyhoeddi’r llyfr Critical Hospital Social Work Practice, gan ein cydweithiwr yn y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd…

  • Cysylltiadau Allweddol

    Manylion Cyswllt Cydlynwyr LACE Rhanbarth Gogledd Cymru (GWE) Prif gydlynydd rhanbarthol – Sharon Williams – SharonWilliams@gweginnich.cymruWrecsam – Chris Moore – Chris.moore@wrexham.gov.ukConwy – Eilir Jones – Eilir.jones@conwy.gov.ukSir y Fflint – Lisa Davies – Lisa.J.Davies@flintshire.gov.ukGwynedd – Rob Jewel – robertashleyjewell@gwynedd.llyw.cymruYnys Môn – Heulwen Owen – heulwenowen@anglesey.gov.ukSir Ddinbych – Kathryn Packer – Kathryn.packer@denbighshire.gov.uk Rhanbarth De Orllewin a Chanolbarth… Read More