Lleoliad: Lloegr

Awdur: Yr Adran Addysg

Blwyddyn: 2018

Crynodeb:

Mae’r canllawiau hyn yn manylu’r ddyletswydd sydd ar awdurdodau lleol a phenaethiaid ysgol rithwir (VSHs) i hyrwyddo cyflawniad addysgol y plant sydd dan eu gofal. Mae’n ymwneud ag:

  • awdurdodau lleol
  • penaethiaid ysgol rithwir (VSHs)
  • cyfarwyddwyr gwasanaethau plant
  • gweithwyr cymdeithasol
  • swyddogion adolygu annibynnol
  • swyddogion sy’n gyfrifol am addysg plant dan ofal

Mae canllawiau statudol yn amlinellu’r hyn y mae’n rhaid i awdurdodau lleol ei wneud er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith. Dylech ymlynu wrth y canllawiau oni bai bod gennych reswm da iawn dros beidio. Mae penaethiaid ysgol rithwir (VSHs) yn gyfrifol am hyrwyddo cyflawniadau addysgol yr holl blant sydd dan ofal yr awdurdod lleol y maent yn gweithio iddo.