“Dyma amrywiaeth rhagorol o gyflwyniadau ffurfiol ac ymarferol, a sesiynau rhyngweithiol oedd yn help i mi yn fy ngwaith.”