“Mae ExChange yn ein galluogi i weithio ynghyd ar draws meysydd arbenigol i fod yn weithwyr cymdeithasol cryfach a gwell.”

“Rwyf wedi bod yn chwilio am hyfforddiant gwych ers oesoedd. Hoffwch pe bawn wedi ei ddarganfod pum mlynedd yn ôl!”

“Heb yr adnoddau hyn, byddai gweithwyr cymdeithasol yn ei chael yn anodd dod o hyd i ymchwil a thystiolaeth.”

“Dyma amrywiaeth rhagorol o gyflwyniadau ffurfiol ac ymarferol, a sesiynau rhyngweithiol oedd yn help i mi yn fy ngwaith.”