“Heb yr adnoddau hyn, byddai gweithwyr cymdeithasol yn ei chael yn anodd dod o hyd i ymchwil a thystiolaeth.”