Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

25 Ebrill 2023
09:30 – 16:00
Children in Wales Office, 21 Windsor Place, Cardiff CF10 3BY

Cefnogir y cwrs Diogelu diwrnod llawn hwn gan ddehonglwyr BSL ac mae wedi’i anelu at ddysgwyr byddar a thrwm eu clyw.

Mae wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r hyfforddiant ar gyfer pobl sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli gyda phlant a phobl ifanc mewn ystod eang o leoliadau. Bydd yr hyfforddiant yn cefnogi eich gwybodaeth a hyder ar sut i gadw plant yn ddiogel.

Gwnewch gais am le drwy e-bostio bookings@childreninwales.org.uk gydag amlinelliad byr o’ch gwaith a pham y byddai’r hyfforddiant rhad ac am ddim hwn yn eich helpu yn eich gwaith: Mae lleoedd yn gyfyngedig, os byddwch yn cael lle, byddwn yn cysylltu â chi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr hyfforddiant, cysylltwch â Claire Sharp ar Claire.sharp@childreninwales.org.uk neu gallwch ei ffonio ar 07494 208 637.

A fyddech chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod yn elwa o’r Hyfforddiant cyfeillgar i’r byddar a thrwm eu clyw?

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.