Polisi & Strategaeth Gogledd Iwerddon

Mae cofnodion Polisi a Strategaethau Llywodraeth Teulu a Chymuned ar gyfer Gogledd Iwerddon yn cynnwys dogfennau strategaeth sy’n llywio polisi cyfredol ac yn y dyfodol. Cynnwys yn dod.

Polisi & Strategaeth Yr Alban

Mae cofnodion Polisi a Strategaethau Llywodraeth Teulu a Chymuned ar gyfer Yr Alban yn cynnwys dogfennau strategaeth sy’n llywio polisi cyfredol ac yn y dyfodol. Cynnwys yn dod.

Polisi & Strategaeth Rhyngwladol

Mae cofnodion Polisi a Strategaethau Llywodraeth Teulu a Chymunedol ar gyfer Rhyngwladol yn cynnwys dogfennau strategaeth sy’n llywio polisi cyfredol ac yn y dyfodol. Cynnwys yn dod.

Polisi & Strategaeth Lloegr

Mae cofnodion Polisi a Strategaethau Llywodraeth Teulu a Chymuned ar gyfer Lloegr yn cynnwys dogfennau strategaeth sy’n llywio polisi cyfredol ac yn y dyfodol. Cynnwys yn dod.

Polisi & Strategaeth Cymru

Mae cofnodion Polisi a Strategaethau Llywodraeth Teulu a Chymuned ar gyfer Cymru yn cynnwys dogfennau strategaeth sy’n llywio polisi cyfredol ac yn y dyfodol. Cynnwys yn dod.

Ymchwil & adolygiadau ymarfer

View our Care & Education resources used by both education and social care practitioners to support the education of care-experienced children and young people. This information focuses on advice contributed by organisations to assist people in their practice. We are actively seeking examples of resources used directly with children and young people, and if you have… Read More

Polisi & strategaeth

Ymhlith y cofnodion Polisïau a Strategaethau Gofal ac Addysg y Llywodraeth mae dogfennau strategaeth sy’n llywio polisïau presennol a pholisïau i’r dyfodol. Dogfennau polisïau a strategaethau ar gyfer Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban ac yn rhyngwladol. CymruMae Polisïau a Strategaethau Llywodraeth Cymru’n cynnwys adrannau ar bolisïau presennolLlywodraeth Cymru a’i pholisïau yn y gorffennol sy’n… Read More

Deunyddiau Ymarfer

Mae deunyddiau ymarfer Gofal ac Addysg yn cynnwys adnoddau a ddefnyddir gan ymarferwyr addysg a gofal cymdeithasol i gefnogi addysg plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal. Ar hyn o bryd mae’n canolbwyntio ar gyngor a gyfrannwyd gan sefydliadau i gynorthwyo pobl yn eu hymarfer. Fodd bynnag, rydym wrthi’n chwilio am enghreifftiau o adnoddau… Read More

Digwyddiadau

Mae rhestrau digwyddiadau Gofal & Addysg yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Astudiaethau Achos

Diolch i sefydliadau ac ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd am gyfrannu. Mae astudiaethau achos Gofal ac Addysg yn enghreifftiau o‘r ymarfer gorau yng Nghymru i’r rhai sy’n ceisio datblygu eu dull. Rydym yn croesawu eich ymatebion i’r astudiaethau achos hyn ac yn eich annog i gyfrannu eich un chi.