ADOLYGIAD LLENYDDIAETH

Awduron: Vicki Welch, Nadine Fowler, Ewan Ross, Richard Withington, Kenny McGhee

Blwyddyn: 2018

Crynodeb:

Mae’r adolygiad hwn yn ceisio nodi a chrynhoi canfyddiadau llenyddiaeth am natur perthnasoedd sy’n datblygu rhwng plant hŷn a phobl ifanc, a’r rhai sy’n gofalu amdanynt o fewn a thu hwnt i leoliadau preswyl a maethu. Rydym yn gwneud ymdrechion penodol i gynnwys astudiaethau sy’n casglu barn pobl ifanc eu hunain. Rydym yn ystyried y materion a’r heriau y mae pobl ifanc yn eu hwynebu wrth symud ymlaen o ofal, y math o gefnogaeth a gânt yn ystod y broses hon, ac yn canolbwyntio ar elfennau perthynol y gefnogaeth hon. Mae’r astudiaeth yn ei chyfanrwydd yn canolbwyntio ar bobl ifanc yn eu glasoed wrth iddynt agosáu at y pwynt lle byddant yn gadael gofal ac yn trosglwyddo tuag at fyw’n fwy annibynnol.