Ymunwch â Dr Charlotte Brookfield a Dr Alyson Rees wrth iddynt drafod arolwg o ymarferwyr gwaith cymdeithasol yng Nghymru a gynhaliwyd yn 2017. Mae hwn yn rhan o astudiaeth fwy sy’n edrych ar ymreolaeth broffesiynol a gwneud penderfyniadau mewn gwaith cymdeithasol yng Nghymru.