Mae’r Foundation Phase Excellence Network yn cefnogi’r datblygiad ac addysgu am Gyfnod Sylfaen effeithiol ledled Cymru ar gyfer gwell ymarfer a phrofiadau i blant, fel rhan o system addysg hunangynhaliol sy’n hunan-wella. Mae’n cynnal nifer o astudiaethau achos sy’n dangos ymarfer effeithiol yn cael ei ddefnyddio a’i ddatblygu mewn ysgolion a lleoliadau nas cynhelir o bob rhan o Gymru mewn pum maes ymarfer allweddol. Y meysydd hyn yw:

  • Datblygiad plant
  • Arweinyddiaeth
  • Cymraeg
  • Profiadau amgylcheddol
  • Addysgeg Cyfnod Sylfaen