Mae cannoedd o ymadawyr gofal ledled Leicester, Leicestershire a Rutland yn profi mwy o unigrwydd oherwydd yr achosion o coronafirws. Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn ceisio cofnodi eu straeon.

Gwybodaeth Pellach

Kieran Breen
Twitter: @LeicsCares
https://www.leicestershirecares.co.uk/
Jacob@leicestershirecares.co.uk