Meithrin Llesiant: Lens a Rennir

Daeth ymarferwyr gofal cymdeithasol ynghyd i ddysgu am raglen beilot Meithrin Llesiant, a’r gwaith ymchwil gwerthusol mae CASCADE yn ei gynnal.  Colin Turner, Cyfarwyddwr y Rhwydwaith Maethu oedd y cyntaf i gyflwyno a siaradodd am raglen ariannu Llywodraeth Cymru.  Cyflwynwyd y peilot Meithrin Llesiant gan y Rhwydwaith Maethu mewn cydweithrediad â Phartneriaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant… Read More

Ffyrdd Creadigol o Gynnwys Plant a Phobl Ifanc mewn Ymchwil ac Arfer

Ffyrdd Creadigol o Gynnwys Plant a Phobl Ifanc mewn Ymchwil ac Arfer Hydref 2018 Bydd y gweithdy hwn yn cyflwyno cefndir technegau gweledol, cyfranogol a chreadigol o weithio gyda phlant a phobl ifanc mewn prosiectau ymchwil ac yn ymarferol. Bydd y gweithdy’n cyflwyno a thrafod amrywiaeth o astudiaethau mewn cyd-destunau gwahanol ac yn cynnig gweithgareddau… Read More

Gweithdai

Mae ein gweithdai’n dod ag ymchwilwyr, ymarferwyr a defnyddwyr gwasanaethau ynghyd i ddatblygu ymarfer a gwybodaeth.