Ffyrdd Creadigol o Gynnwys Plant a Phobl Ifanc mewn Ymchwil ac Arfer

Hydref 2018

Bydd y gweithdy hwn yn cyflwyno cefndir technegau gweledol, cyfranogol a chreadigol o weithio gyda phlant a phobl ifanc mewn prosiectau ymchwil ac yn ymarferol. Bydd y gweithdy’n cyflwyno a thrafod amrywiaeth o astudiaethau mewn cyd-destunau gwahanol ac yn cynnig gweithgareddau ymarferol i roi cynnig ar ddulliau gwahanol o gynhyrchu ffurfiau gweledol ar ddata, a chynnal cyfweliadau canfod ffeithiau. Caiff cyfleoedd a chyfyngiadau dulliau cyfranogol eu hystyried a bydd y gweithdy’n cyflwyno nifer o dechnegau o gynhyrchu data creadigol, gan gynnwys darlunio, collage, blwch tywod, sticeri emosiwn, ffotograffau ffeithiau ac arteffactau. Bydd y gweithdy’n eich gwahodd i archwilio pa mor ddefnyddiol yw dulliau creadigol a sut y gallech eu defnyddio yn eich gwaith eich hun gyda phlant a phobl ifanc.