Astudiaethau Achos Teulu & Chymuned

Mae’r Foundation Phase Excellence Network yn cefnogi’r datblygiad ac addysgu am Gyfnod Sylfaen effeithiol ledled Cymru ar gyfer gwell ymarfer a phrofiadau i blant, fel rhan o system addysg hunangynhaliol sy’n hunan-wella. Mae’n cynnal nifer o astudiaethau achos sy’n dangos ymarfer effeithiol yn cael ei ddefnyddio a’i ddatblygu mewn ysgolion a lleoliadau nas cynhelir o… Read More