Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Dydd Mawrth, 10 Hydref 2023
08:30 – 16:30
Gwesty Pendulum a Chanolfan Gynadledda Manceinion

Bydd y gynhadledd Cefnogi Iechyd Meddwl Myfyrwyr – Gwella Canlyniadau a Chyflawniadau yn dod â rhanddeiliaid allweddol sy’n ymwneud â lles myfyrwyr ynghyd a bydd yn ceisio sefydlu maint y broblem, trafod rhai o’r achosion, nodi risg a chwilio am atebion posibl. Mae’r rhaglen yn cynnwys cyflwyniadau allweddol gan siaradwyr â phrofiad personol a phroffesiynol, amser neilltuedig ar gyfer cwestiynau a thrafodaeth, ymgysylltu rhyngweithiol, a rhwydweithio achlysurol.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.