Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Mae cofrestru ar gyfer cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar 12 Hydref yn Arena Abertawe ar agor nawr. Thema digwyddiad eleni yw Pobl yn gwneud ymchwil.

Mae cofrestru ar agor tan 12:00 ar 28 Medi. I gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am gynadleddau Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru cofrestrwch ar gyfer y bwletin.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.