Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Dydd Iau, 28 Medi 2023
08:30 – 16:30
Gwesty Pendulum a Chanolfan Gynadledda Manceinion

Bydd y gynhadledd hon yn dod â’r holl randdeiliaid sy’n gyfrifol am ddiogelu plant a phobl ifanc rhag niwed a hybu eu hiechyd a’u lles yn y DU at ei gilydd.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.