Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Dydd Mawrth, 9 Tachwedd 2023
08:30 – 16:30
Gwesty’r Royal National, Llundain

Mae’n bleser gan Open Forum Events gyflwyno’r ychwanegiad diweddaraf at ei bortffolio cynyddol o ddigwyddiadau sector cyhoeddus cenedlaethol drwy gyhoeddi cynhadledd newydd ‘Cefnogi Pobl ag Anabledd Dysgu a Phobl Awtistig’. Bydd y polisïau a’r strategaethau diweddaraf yn cael eu hadolygu, bydd enghreifftiau o arferion gorau yn cael eu rhannu a bydd profiadau byw yn cael eu clywed yn y gynhadledd. Bydd y mynychwyr yn clywed gan amrywiaeth o siaradwyr arbenigol a fydd yn trafod pynciau heriol, yn trafod materion cynhennus ac yn dadansoddi’r ffordd ymlaen. Bydd sesiynau holi ac ateb rhyngweithiol yn atgyfnerthu rhannu gwybodaeth, tra bydd rhwydweithio achlysurol yn creu cysylltiadau.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.